ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Ως εκθέτες μπορούν να συμμετέχουν

• Εταιρείες που διαθέτουν μηχανοκίνητα σκάφη ή ιστιοπλοϊκά με ή χωρίς πλήρωμα, τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε επαγγελματίες και κοινό.
• Εταιρείες Θαλάσσιου Τουρισμού.
• Εταιρείες ιστιοπλοΐας.
• Εταιρείες παραδοσιακών προϊόντων.


Application submission