ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ως εκθέτες μπορούν να συμμετέχουν
• Εταιρείες που έχουν σκάφη μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα
με ή χωρίς πλήρωμα, το οποία θα είναι επισκέψιμα στους επαγγελματίες και το κοινό.
• Εταιρείες θαλάσσιου Τουρισμού.
• Εταιρείες Yachting.
• Εταιρείες παραδοσιακών προϊόντων.