ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Πως να έρθετε

Η πρόσβαση στην Μαρίνα της Σύρου γίνεται με ακτοπλοϊκές εταιρείες με αναχώρηση απο κεντρικά λιμάνια της χώρας και τα γύρω νησιά. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες ακτοπλοϊκές εταιρείες.