Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις με tour operators απο Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και με ελληνικά τουριστικά γραφεία.

Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ